Saturday, 23/1/2021 | 5:27 UTC+1

Bílá tabule

Když se řekne „bílá tabule“, možná, že si vy, dříve narození, pod tímto pojmem nedokážete nic představit. Obzvlášť, máme-li na mysli tabuli školní. Školní tabule hraje nezastupitelnou roli ve vyučovacím procesu i na dnešních školách a patří k nezbytným učebním pomůckám.
Na tabuli by měla být soustředěna pozornost žáků při vyučování. Měla by být, i když dnes, v moderní době, tomu tak často není. Dříve byla tabule centrem pozornosti téměř ve všech fázích hodiny v mnoha vyučovacích předmětech. Stejně jako dnes většinou bílá tabule, byla umístěna uprostřed středu přední stěny. Často měla i své osvětlení.

Neváhejte a projděte si nabídku na našem webu!

Dnes už nacházíme v učebnách málokdy barevné tabule, vede bílá tabule.

About